Ejendomsmæglerinformation i forbindelse med salg af foreningens ejendomme:

Ejendomsmæglere henvender sig typisk til kassseren eller formanden for ejerforeninger  efter mange forskellige oplysninger i forbindelse med ejendomssalg. Intentionen med denne side er, at give disse informationer en gang for alle med henvisning til relevante links.

 

MEDLEMSPLIGT:

Alle ejendomme i foreningens område er pligtige medlemer af foreningen i henhold til gældende lokalplan. Dette gælder for alle ejendomme på Engdraget, Søengen, Sydkæret, Nordkæret og Søvangen i Allerød kommune.

 

VEDTÆGTER:

Under menupunktet Vedtægter er beskrevet, hvordan Grundejerforeningen drives, hvilke opgaver, der varetages og de ydre rammer for økonomien i Foreningens drift.

Ud over driften af foreningens veje og fællesarealer driver Foreningen en Antenneforening, der forsyner alle husstande med et pligtigt TV-produkt, som betales som en del af kontingentet.

 

ANTENNESIGNAL:

YouSee leverer Grundpakken som standard betalt via foreningens kontingent. Andre kanaler kan leveres, men ejeren må selv arrangere dette med YouSee eller andre leverandører for egen regning.

Medlemmer kan opsige Grundpakke og dermed betale et reduceret kontingentet til foreningen. Se her for nærmere detaljer.

 

ØKONOMI:

Økonomien omkring antenneforeningen fremgår af Regnskab og Budget.  

Regnskaber findes under menupunktet Regnskaber

Regnskabsåret går fra 1 januar til 31 december.

Budgettet for indeværende periode findes under menupunktet Budget

Grundejerforeningen har ikke nogen fælles gæld.

Der betales ikke indskud til foreningen ved ejerskifte.

Der er ikke pt nogen gebyr for henvendelser til kasseren om restancer.

Der skal pt ikke tinglyses sikkerhed for gæld til grundejerforeningen ved ejerskifte.

 

KONTINGENT:

Det aktuelle kontingent fremgår af menupunktet Kontingent. Kontingentet fastsættes på generalforsamling i april måned, hvorefter hjemmesiden opdateres normalt inden udgangen af april.

Kontingentet opkræves den 1. februar og den 1. juli med halvårlige rater dækkende perioden 1. januar til 30 juni og 1. juli til 31 december. Raterne er forskellige, da kontingentet for 1.rate er et aconto beløb.

 

VEJFOND:

Grundejerforeningen driver en Vejfond, som benyttes til opsparing til udgifter til vedligehold af de private fællesveje. Fondens midler administreres i henhold til grundejerforeningens vedtægter og kan ikke udbetales ved salg.

Fremtidige ændringer i dette vil fremgå af referater fra Generalforsamlinger.

Økonomien omkring Vejfonden fremgår af Regnskab og Budget.

 

GENERALFORSAMLING:

Seneste referat af Generalforsamling findes under menupunktet Generalforsamling.

Af dette referat vil kontingentet for indeværende år fremgå.

Det vil også fremgå, om der er besluttet fordyrende tiltag på Generalforsamlingerne.

Referatet fra årets generalforsamling er normalt godkendt og offentliggjort ultimo maj.

 

EVENTUELLE RESTANCER:

For yderligere oplysninger omkring den enkelte ejendoms økonomiske relationer til Grundejerforeningen henvises til Kassererens e-mail, der findes under menupunktet Bestyrelse.

 

Mvh. Bestyrelsen

 

Opdateret d. 07-02-2019