GDPR – Behandling af personoplysninger i GF Engdraget

 

Grundejerforeningen Engdraget behandler dine persondata.

 

Vi behandler kun de data, som er nødvendige, og kun til de formål, som vi er pålagt som Grundejerforening.

 

Vi passer godt på dine personoplysninger, og videregiver dem ikke til andre.

 

Med denne skrivelse, ønsker Bestyrelsen at informere dig om, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, hvad vi bruger dem til og hvor længe vi opbevarer dem.

 

Derudover kan du læse, hvilke rettigheder, du har, og hvem du kan kontakte i Bestyrelsen, hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger.

 

Bestyrelsen i Grundejerforeningen er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

 

Grundejerforeningen Engdraget
3450 Allerød
CVR-nr. 29 88 36 45

 

Opdateret kontaktinformation finder du til enhver tid på foreningens hjemmeside:

 

www.gf-engdraget.dk

 

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

 

1. Formål med behandling af personoplysninger

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Engdraget behandler dine personoplysninger til 2 formål, som er beskrevet nedenfor. Under hvert formål kan du se, hvilke kategorier af personoplysninger vi behandler og hvilken hjemmel vi behandler dine personoplysninger med.

 

a)     Opkrævning af kontingent til grundejerforeningen

Bestyrelsen anvender til dette formål dit navn, din adresse, din e-mailadresse og dit telefonnummer. Hjemlen til denne behandling ligger i Lokalplanens krav til medlemskab af Grundejerforeningen – herunder foreningens ret til at opkræve kontingent.

 

b)     Orientering via e-mails om hændelser og generel information til medlemmerne af grundejerforeningen.

Bestyrelsen anvender din e-mailadresse til udsendelse af information. Hjemlen hertil følger af Bestyrelsens pålagte opgave med foreningens drift samt opgaven med at varetage medlemmernes tarv i alle spørgsmål af fælles interesse relateret til Grundejerforeningen. Disse opgaver fremgår af foreningens

 

2. Opbevaring af dine personoplysninger

Grundejerforeningen behandler dine personoplysninger så længe du er medlem af foreningen.

Behandlingen ophører, når medlemskabet af foreningen ophører, når du har solgt din ejendom i foreningen og de nye ejerforhold er registret og eventuelle restancer vedrørende kontingenter er indfriet. Processen tager normalt mindre end et år efter salg af ejendommen.

Herefter vil dine personoplysninger blive slettet.

 

3. Dine rettigheder

Når Grundejerforeningen Engdraget behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Bestyrelsen behandler om dig.

Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at modsætte dig formål b) Orientering via e-mail. Dette gør du ved at kontakte foreningen skriftligt, og bede om dette.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse. Herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.

Retten til sletning
Du kan se, hvornår Bestyrelsen sletter dine personoplysninger under afsnit 3 – Opbevaring af dine personoplysninger. Du har i særlige tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet inden de angivne frister.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til Bestyrelsen, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 

4. Klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Bestyrelsens behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til Bestyrelsens, hvis du mener Bestyrelsen har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få Bestyrelsens forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på www.datatilsynet.dk.

 

Denne oplysningstekst vil altid kunne findes i seneste udgave på foreningens hjemmeside.

 

 

Mvh. Bestyrelsen GF Engdraget

 

Opdateret: 22-06-2018