P-Information

 

 

 

   

 

 

Når du parkerer i grundejerforenings område, så parkere du i et såkaldt ”Opholds- og lege-område”. I sådanne områder er der parkering forbudt udenfor de specielt opmærkede parkeringsbåse.

Foreningen har opmalet ca. 30 pladser, som er til fælles brug og til vore gæster. Parkering alle andre steder er ulovligt.

 

Specielt i dette område gælder følgende skærpede regler:

·        AI parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute- og fragtbiler o.l., er forbudt med undtagelse af kortvarig af- og pålæsning.

·        Henstilling af campingvogne og både m.v. er forbudt på veje, stier og grønne områder, og må kun finde sted på parcellerne, hvis det kan ske uden væsentlig gene for naboerne.

 

Ved at klikke på følgende link, kan du downloade og printe en seddel vedrørende foreningens parkerings regler, således at du på venlig vis kan gøre ejeren af ulovligt parkerede biler opmærksom på reglerne.