Regnskab for 2018:        

Download regnskab:  2018, 2017, 2016, 2015,  2014, 2013, 2012, 2011, 2010

 

Grundejerforeningen Engdraget

BUDGET

REALISERET

AFVIGELSE

 

Regnskab 2018 (06-02-2019)

 

 

 

 

111

Kontingent, fuldt (104 stk a 3962)

412.048

409.161,70

-2.886,30

Note 1

112

Kontingent, nedsat (4 stk a 1661)

6.644

6.644,00

0,00

 

121

Renter af bank og giro

150

149,47

-0,53

 

123

Diverse indtægter

0

18.519,27

18.519,27

Note 2

124

Indtægt fra rivegildeopkrævning

21.600

21.600,00

0,00

 

125

Aktivering af hensættelser

0

0,00

0,00

 

 

INDTÆGTER I ALT

440.442

456.074,44

15.632,44

 

416

YouSee afgift

239.391

236.514,06

2.876,94

Note 1

 

Kabel tv drift

239.391

236.514,06

2.876,94

 

425

Omkostning til græsslåning

37.000

19.170,80

17.829,20

Note 3

 

Græsslåning

37.000,00

19.170,80

17.829,20

 

431

Vedligehold af fællesarealer og bede

82.000

74.871,00

52.879,00

 Note 4,5

432

Reparation og vedligehold af veje

5.000

4.949,25

50,75

 

433

Omkostninger rivegilde

2.500

3.913,86

-1.413,86

 

435

Vedligeholdelse af skraldespande

10.000

8.200,00

1.800,00

 

437

Bidrag til vejfond

32.400

32.400,00

0,00

 

438

Snerydning og grusning

12.000

10.139,07

1.860,93

 

 

Veje, fællesarealer og bede

143.900

134.473,18

49.426,82

 

441

Køb af legeredskaber/etab. af boldbane

1.500

0,00

1.500,00

 

442

Rep. og vedligehold af legepladser/boldbane

5.000

7.441,16

-2.441,16

 

 

Legepladser

6.500

7.441,16

-941,16

 

461

Forsikring

9.500

10.417,16

-917,16

 

471

Kontorhold

2.500

2.400,00

100,00

 

472

EDB-omkostninger

1.700

723,00

977,00

 

481

Mødeudgifter m.v.

9.500

5.203,00

4.297,00

 

483

Udgifter ifm. arrangementer

6.000

1.182,35

4.817,65

 

492

Tab på medlemmer

0

0,00

0,00

 

493

Diverse

2.500

1.314,82

1.185,18

494

Rådgivning

0

0,00

0,00

 

 

Øvrige omkostninger

31.700

21.240,33

10.459,67

 

 

OMKOSTNINGER I ALT

458.491

418.839,37

79.651,63

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT

-18.049

37.235,07

-55.284,07

 

 

 


 

 

 

Udgifter

Indtægter

Note

 

Overført drift

418.839,37

456.074,44

 

800

AKTIVER:

 

 

 

821

Tilgodehavende kontingent

0,00

 

 

822

Andre tilgodehavender

323,33

 

 

831

Diverse mellemregninger

 

200,00

 

 

Forudbetalt YouSee

60.933,30

 

 

871

Kassebeholdning

1.500,00

 

 

872

Lån&Spar-Højrente 04001070077626

381.147,61

 

 

873

Lån&Spar-Normal   04001070077634

14.951,24

 

 

900

PASSIVER:

 

 

 

 

Egenkapital 31-12-2017

 

117.922,41

 

931

Gæld til kreditorer

 

9.698,00

 

942

Vejfond

 

253.800,00

 

942

Hensættelse til vandafledning

 

40.000,00

 Note 5

999

 Balance

877.694,85

877.694,85

 

 

Egenkapital per 31-12-2018

 

155.157,48

 

 

 

Noter til regnskabet:

 

1

Det realiserede kontingent er lidt lavere end budgetteret. Årsagen er, at det nu er muligt at fravælge tv-signalet fra YouSee. Der er tre ejendomme, der har fravalgt signalet. Samtidigt har  de fået reduceret kontingentet. Foreningen betaler tilsvarende mindre til YouSee.

 

2

Diverse indtægter indeholder et ekstraordinært beløb på 18000 kr for salget af foreningens græsslåmaskine.

 

3

Vi har haft en ualmindelig tør sommer, som medførte, at græsset ikke skulle slås i mange uger. Dette fremgår af mindre realiserede omkostninger.

 

4

Generalforsamlingen afsatte 30000 kr til styning af træer i bebyggelsen. Stygning og rodfræsning  kostede 32000 kr.

 

5

Generalforsamlingen afsatte 40000 kr til afhjælpning af et dræningsproblem ved stien/søen. Bestyrelsen er i dialog med kommunen om en løsning og beløbet er hensat til det fortsatte arbejde.

 

 

Regnskabet er fremlagt af kasserer Preben Ougaard, Engdraget 4, 3450 Allerød

 

Regnskabet er revideret og godkendt den 6.2.2019 af:

 

·       Bilagskontrollant: Morten Andersen, Engdraget 9, 3450 Allerød

·       Bilagskontrollant: Peter Lanng Nielsen, Engdraget 7, 3450 Allerød

·       Den samlede bestyrelse.

 

 

Opdateret: 1-05-2019