TV kanaler

Foreningen har en aftale med YouSee om levevring af grundpakken via et lokalt kabelnet. Betaling for signalet afregnes via kontingentet til grundejerforeningen.

Andre kanaler kan leveres, men det enkelte medlem må selv arrangere dette med YouSee eller andre leverandører for egen regning.

 

Et medlem kan vælge ikke at modtage antennesignalet fra YouSee. En eventuel opsigelse skal skal ske via e-mail til foreningens kasserer (preben@ougaard.dk). En opsigelse skal ske med to måneders varsel til enten den 30/6 eller den 31/12.

 

Når et medlem ikke modtager YouSee signalet efter afmelding, så vil medlemmet blive flyttet til det lave kontingent.

 

Hvis et medlem vil have signalet retableret, så skal tilmelding ske til kasseren i grundejerforeningen. Tilmelding koster 600 kr (februar 2019).

 

Der er pga manglende stikledninger specielle forhold for tilmelding af ejendommene:

Sydkæret 2, Sydkæret 4, Sydkæret 6 og Engdraget 16.

 

Kanaler:

Kanalpositionerne ændres jævnligt. Derfor henvises til YouSee hjemmeside for information om de enkelte kanalers frekvenser.

 

Problemer med kvaliteten:

Kontakt YouSee på 80 80 40 50 for eventuelle fejlmeldinger.

Det er en god ide, at checke om naboen observerer det samme problem.

Opdateret d. 13-08-2019

http://www.zipstat.dk/cgi-bin/zipstat/zipstat.cgi2?brugernavn=GFE&js=false&billed=trans