BUDGET 2019

Grundejerforeningen Engdraget

 

BUDGET

         REALISERET

Middel

Kommentar til 2019 budget

 

 

2019

2018

2017

 

 

 

Kontingent, fuldt excl rivegildegebyr

3.180

3962

3.027

3.495

Kontingent for medlemmer med kabeltv

 

Kontingent, nedsat excl rivegildegebyr

767

1661

832

1.247

Kontingent for medlemmer uden kabeltv

111

Kontingent, fuldt

314.808

409.162

314.808

361.985

 

112

Kontingent, nedsat

6.900

6.644

3.328

4.986

 

121

Renter

150

149

150

150

 

123

Diverse indtægter

0

18.519

6.528

12.523

Tidligere års indtægt er typiske engangs indtægter

124

Indtægt fra rivegildeopkrævning (108*200)

21.600

21.600

21.600

21.600

Pligtigt rivegildedepositum 200 kr per ejendom

125

Aktivering af hensættelser

0

0

0

0

 

 

INDTÆGTER TOTAL

343.458

456.074

346.414

401.244

 

411

Driftsomkostninger, antenneanlæg

0

0

3.823

1.911

El til forstærkeranlæg

416

YouSee afgift

238.908

236.514

232.392

234.453

Kendte kvartalsregninger

 

Total antennedrift

238.908

236.514

236.215

236.364

 

425

Omkostning til græsslåning

34.750

19.171

35.625

27.398

Estimeret med 18 slåninger á 1.500kr+moms

 

Total græsslåning

34.750

19.171

35.625

27.398

 

431

Vedligehold af fællesarealer og bede

12.000

74.871

9.549

42.210

 

432

Vedligehold af vejareal

5.000

4.949

12.042

8.495

Vejbrønde,ukrudtsbrænding, buske tønder, diverse

433

Omkostninger rivegilde

4.000

3.914

2.239

3.076

Øl, mad mm.

435

Vedligeholdelse af skraldespande

10.000

8.200

8.000

8.100

Tømning af skraldespande og alm vedligeholdelse af disse

437

Bidrag til vejfond

32.400

32.400

32.400

32.400

300 kr til vejfond per medlem per år.

438

Snerydning og grusning

12.000

10.139

9.141

9.640

 

 

Total veje, fællesarealer og bede

75.400

134.473

73.370

103.922

 

441

Køb af legeredskaber

1.500

0

0

0

Nyindkøb og vedligeholdelse

442

Rep. og vedligehold af legepladser/boldbane

15.000

7.441

3.403

5.422

Sand, fodboldnet, græsfrø mm, maling, +9000 til sandkasse

 

Total legepladser

16.500

7.441

3.403

5.422

 

461

Forsikring

11.000

10.417

9.135

9.776

Bestyrelsesansvars- erhvervs- og arbejdsskade forsikring

471

Kontorhold

2.500

2.400

2.600

2.500

Kvartalsgodtgørelse (porto kørsel mm)

472

EDB-omkostninger

1.400

723

1.681

1.202

Software, blækpatroner, papir, web-hotel

481

Mødeudgifter m.v.

9.500

5.203

4.997

5.100

Mødediæt, julefrokost

483

Udgifter ifm. arrangementer

6.000

1.182

1.606

1.394

1500 til fastelavn+1000 til skt hans + 3500 tilskud til fest

492

Tab på debitorer

0

0

0

0

 

493

Diverse

2.500

1.315

4.056

2.686

Kontogebyrer, udbringning af skrivelser,øl generalforsamling

494

Rådgivning / advokat

0

0

0

0

 

 

Total andre omkostninger

32.900

21.240

24.075

22.658

 

 

OMKOSTNINGER TOTAL

398.458

418.839

372.687

395.763

 

 

RESULTAT

-55.000

37.235

-26.273

5.481

Målsætningen er at have en egenkapital på ca 100000

Siden er opdateret 1.05.2019