Materiale vedr. udnyttelse af tagetage i rækkehuse 

 

Grundejerforeningen har fået en principiel godkendelse af kommunen, der tillader at loftsetagen i

 rækkehusene af type C, dvs huse med et etageareal på 94 m2.

Detaljerne fremgår af den scannede godkendelse: side 1  side2.

 

Før du eventuelt går i gang, så skal du ansøge kommunen om tilladelse til arbejdet.

Ansøgningen skal have et sæt tegninger i A3 format vedlagt tegning 5 og tegning 15 eller

tegning 6 og tegning 16 afhængig af hvorledes huset vender. Ansøgningen bør også have en 

reference til journal nummer B18103, med Kultur og Planudvalgets principielle godkendelse af 

projektet dateret 29. juni 2000. 

 

Tegningerne kan downloades fra hjemmesiden og plottes i A3 format eller du kan henvende dig til formanden.

Ønsker du en trappe i stedet for en stige til loftsetagen, skal du for eksempel vedlægge tegningerne

Trappe1 og trappe 2 også.

 

Tegning 5:

Tegning 15:

Tegning 6:

Tegning 16:

Trappe 1:

Trappe 2: