Kontingent:

Kontingentet opkræves halvårligt den 1. februar og den 1 juli.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen i april for samme år, dvs at 1. rate opkræves aconto som 50% af det foregående års kontingent. Årets kontingent kan først offentligøres ultimo april (efter generalsforsamlingen).

Der er to forskellige kontingenter afhængig af om boligen er tilsluttet YouSee's kabel TV eller ej. 

KabelTV kan afmeldes ved henvendelse til kasseren eller formanden mindst 2 måneder inden den 1/1 eller 1/7.

En eventuel fornyet tilmelding koster pt et gebyr på 600 kr.

  

Total 2019

1. rate 2019

2. rate 2019

1. rate

2020

Fuldt kontingent inkl. rivegildedepositum (tilsluttet kabeltv)

3180,-

2081,-

1099,-

1590,-

Reduceret kontingent  inkl. rivegildedepositum (ej tilsluttet kabeltv)

767,-

930,-

-163,-

(*)

384,-

  (*) 2.rate refunderes til indbetaleren af 1.rate.

Opdateret d. 1-05-2019