Redskaber:

Foreningen ejer følgende redskaber, som alle udlånes til brug indenfor foreningens område og kun til foreningens beboere efter nærmere aftale i henhold til nedenstående skema.

Det forventes, at det lånte afleveres i renere stand end det lånes. Eventuelle skader skal rapporteres til et bestyrelsesmedlem.

Genstand

Kontaktperson

Placering

 

Stillads

Stillads vejledning/stykliste

 

Kontakt Preben på mail 

preben@ougaard.dk

eller 26378085

I  forenings skur placeret ved Engdraget 16

 

11.5 m stige med mulighed for opstilling som wienerstige.

Denne stige kan nå til toppen af alle tage i foreningens område

Kontakt Preben på mail 

preben@ougaard.dk

eller 26378085

Preben Ougaard

Engdraget 4

http://www.zipstat.dk/cgi-bin/zipstat/zipstat.cgi2?brugernavn=GFE&js=false&billed=trans